บริษัท วรายุส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่ 492/60 ซอย ประชาอุทิศ 90 ถนน ประชาอุทิศ
ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทร.02-4616547, 083-9895865

แฟกซ์.02-4616547
EMAIL : suradash.ce@gmail.com

คุณสุรเดช

คุณพรชัย

Contact

  • Instagram_icon
  • facebook-icon-5

Success! Message received.

• เพราะเราสร้างบ้านโดยยึดหลักการ "สร้างบ้านในฝันให้เจ้าของบ้านสุขใจ" ทั้งขณะก่อสร้าง เเละเมื่องานเเล้วเสร็จ เรารับประกัน
  งานตลอดพร้อมให้การดูเเลยามบ้านมีปัญหาหรือต้องได้รับการปรับปรุง

• Because we build a house based on the principle "Build a dream home for homeowners to be happy".  While building and when the job is done, we guarantee to look after all the way, in case of, either the
 unexpected problems or there are things need to be improved.

• เพราะเราเป็นทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาครบวงจร ทั้งก่อนสร้าง ในขณะลงมือก่อสร้าง เเละหลังสร้างเสร็จ

• Because we are a professional team with comprehensive consulting, both BEFORE and AFTER the
  completion.

• เพราะเรารับบริการตั้งเเต่ออกเเบบบ้าน ตกเเต่งภายใน,งานระบบ ,งานโครงสร้าง, งานสาธารณูปโภค ,งานจัดสวน ตลอดจนถึง
  ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

• Because we provide services from, HOME DESIGN, INTERIOR DESIGN, SYSTEM WORKS, STRUCTURAL
  WORKS, UTILITY WORKS and LANSCAPING WORKS until CONSTRUCTION PERMIT APPLICATIONS.

• เพราะเราเสนอราคางานก่อสร้างกับทางเจ้าของบ้านในรูปเเบบ BOQ (เเสดงรายละเอียดในทุกๆหมวดงาน) เพื่อง่าย สำหรับ
  เจ้าของบ้านในการต่อรองราคา,ควบคุมงบประมาณ,การคิดงานเพิ่มเเละงานลดในขณะก่อสร้างได้โดยไม่มีปัญหา 

• Because we offer homeowners in the form of BOQ (detailed description in every category) to help
  homeowners in bargaining, budget controlling, increasing or reducing job during the time of
  construction, without problems.

• เพราะเราเป็นบริษัทขนาดเล็กกระชับ ทำงานตามมาตรฐานวิศวกรรม เเละที่สำคัญไม่รับงานซ้อนกันหลายๆงาน จึงเป็นจุดเเข็งที่
  เจ้าของบ้านมั่นใจได้ว่าทีมงานจะดูเเลบ้านของท่านได้เต็มที่พร้อมกับความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆได้ทั้งหมด
• Because we are a compact small company, work according to engineering standards and the important
  thing is we do not get many jobs stacked which becomes our STRENGTH. Homeowners can be assured
  that our team will be able to look after your home fully with attention to small details.

• เพราะเรามีพนักงานเเละเเรงงานเป็นของตัวเอง ไม่ทำการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อ จึงมั่นใจในการบริหารงานก่อสร้าง ว่าจะเป็นไป
  ด้วยความรวดเร็ว เเละตรงกับความต้องการของทั้งเจ้าของบ้าน เเละผู้ออกเเบบที่สุด

• Because we have our own staffs and labor employees. We do not hire subcontractors. It is
  ensured that the construction management will be fast, and meet the needs of both home
  owners and the designer.

เราคือวิศวกร สถาปนิก ตัวจริง ที่ชำนาญ มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง และออกแบบกว่า 15 ปี

รับออกแบบ ก่อสร้าง ครบวงจร

For over 15 years of experiences, 

our professional engineers and architects have provided services in construction work

Why Us?  สาเหตุที่เลือก VR Con

ชมภาพโครงการและบ้านพักอาศัย